***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
آخرین به روز رسانی : ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
فرم الکترونیکی پیشنهاد آموزش مهارتی در مشاغل حوزه گردشگری استان گیلان
*    
*    
*    
مشخصات جامعه هدف : لطفا برای مشاغلی که از نظر جنابعالی در حوزه گردشگری استان نیاز به آموزش مهارتی می باشد، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
*  
فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی