***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
فرم سنجش رضایت کارکنان
نظر به اينكه درك و نگرش كاركنان درباره وضعيت تسهيلات رفاهي، برنامه‌هاي انگيزشي و نظام جبران خدمت در سازمان تاثير بسزايي در ارتقاء بهره‌وري و كارآيي كاركنان خواهد داشت و آگاهي از اين موضوع سازمان را در برنامه‌ريزي هاي آتي در اين زمينه ياري خواهد نمود، لذا خواهشمند است ديدگاهها و نظرات خود را در رابطه با موضوع در قالب سوالات ذيل اعلام فرماييد.
با تشكر

لطفا میزان رضایت خود را از هر شاخص مشخص نمایید

1- میزان رضایت شما از اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایا در سازمان تا چه حدی است؟
2- میزان رضایت شما از تسهیلات رفاهی (ورزشی، تسهیلات زیارتی سیاحتی) تا چه حدی است؟
3- به چه میزان از تسهیلات اعتباری و وامهای پرداختی (مسکن و ضروری) سازمان راضی هستید؟
4- رضایت شما از خدمات بیمارستانی و درمانی سازمان های بیمه طرف قرارداد به چه میزان می باشد؟
5- به چه میزان از نظام ارزشیابی عملکرد سالیانه توسط سرپرستان رضایت دارید؟
6- تا چه حدی از نظام مسیر ارتقاء شغلی رضایت دارید؟
7- میزان رضایت شما از برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت تا چه حدی است؟
8- تا چه حدی از تفویض اختیار توسط مدیران رضایت دارید؟
9- به چه میزان از نظام ارتباطی با همکاران و مدیران خود رضایت دارید؟
10- از وجود فرصت های برابر به چه میزان رضایت دارید؟
11- میزان رضایت شما از شرایط فیزیکی محیط کار (فضای کار ، نور ، هوا ، صدا و ...) تا چه حد است؟
12- احساس رضایت شما از مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان تا چه حدی است؟
13- تا چه حد از امنیت شغلی خود احساس رضایت می نمایید؟
14- به چه میزان از فعالیت های اداری و کارگزینی رضایت دارید؟
15- تا چه حد از وضعیت توزیع امکانات رضایت دارید؟

لطفا در صورت تمایل اطلاعات زیر را جهت برقراری ارتباط ارائه نمایید

 
فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها