***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
قرارداد آموزشي فی مابین صندوق توسعه صنايع دريايي كشورو اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیلان
زمان درج : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور ساعت ۱۲:۱۵ تعداد بازدید : 368 نسخه چاپی

قرارداد آموزشي فی مابین صندوق توسعه صنايع دريايي كشورو اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیلان


 

قرارداد آموزشي فی مابین صندوق توسعه صنايع دريايي كشورو اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیلان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان ، به منظور ايجاد و گسترش و همفكري و همكاريهاي آموزشي – پژوهشي و ارتقاء مهارت شاغلين و تعامل بیشتر با صنعت موضوع آموزش مراکز مهارتی و استناد به ماده 61 وصول بخشی از درآمدهای عمومی دولت در اجراي تفاهمنامه همكاري شماره45856/100/96 ، اين قرادادآموزشي فيمابين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گيلان به نمايندگي آقاي رحيم عطايي پور به نشاني رشت- گلسار- نبش خیابان 115و صندوق توسعه صنايع دريايي به نمايندگي آقاي عبدالمجيد رضواني منعقد مي گردد.

ماده 1- موضوع و اهداف:برگزاری يك دوره‌ آموزشی به شرح ذیل جهت شاغلين حوزه صنايع دريايي براساس تفاهم نامه شماره45856/100/96 في مابين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و صندوق توسعه صنايع دريايي

ماده 3- مدت قرارداد/زمان اجرای قرارداد: مدت اين قرارداد از تاريخ30/5/97 لغايت30/7/97 به مدت2ماه شمسي ميباشد

ماده 5- تعهدات طرف اول (اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیلان):

1-     مشاوره و هدايت آموزشي

2-     تدوين و بازنگري استاندارد آموزشي و شايستگي شغلي

3-  برگزاري دوره هاي آموزشي و ثبت نام در دوره هاي آموزشي براي متقاضيان براساس تقويم آموزشي و نيازسنجي بعمل آمده و اجراي دوره هاي آموزشي در راستاي تربيت نيروهاي انساني ماهر مورد نيازصنايع دريايي و آموزش شاغلين اين صنعت

3-     نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي منطبق بر چهارچوب مقررات و آئين نامه هاي سازمان

4-     تأمين مربي واجد شرايط جهت تدريس در كارگاههاي آموزشي

5-     تأمين فضاي آموزشي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي در مراكز و حسب مورد بخشي از آموزش هاي عملي نيز در محل تعيين شده توسط طرف دوم قابل اجرا است.

6-      برگزاري آزمون و تعيين صلاحيت

7-     صدور گواهينامه مهارت يا گواهي حضور در دوره آموزشي(درصورت قبولي در آزمون)با امضاء مشترك براي شركت كنندگان دردوره آموزشي مطابق مقررات جاري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور.

8-      همكاري در برگزاري همايش ، كنفرانس ، سمينارهاي تخصصي و همكاري در انجام نياز سنجي مشاغل موضوع تفاهم نامه با طرف دوم

9-     بيمه حوادث كارآموزان

10- تهيه گزارش عملكرد مشترك و پيشرفت دوره هاي آموزشي برگزار شده  و در اختيار قراردادن اطلاعات كسب شده به طرف دوم (در حيطه و ظايف محوله)

11- تدوين،اصلاح و بازنگري استانداردهاي آموزشي،شغلي و شايستگي و همچنين تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز طرف دوم

12- معرفي كارآموزان آموزش ديده براساس نياز طرف دوم جهت بهره مندي از تسهيلات طرف دوم                                

ماده 6- تعهدات طرف دوم:

1-     فراخوان ، شناسايي و سازماندهي و معرفي جامعه هدف به طرف ا ول و انجام نياز سنجي و شناسايي مشاغل موضوع تفاهم نامه

2-      اعلام نيازهاي آموزشي و اولويت بندي آن

3-      پرداخت هزينه هاي نياز سنجي ، تدوين و بازنگري استاندارد ، حق مشاوره و ثبت نام ، اجراي دوره ، نظارت ،‌آزمون ، صدور گواهينامه و ...

4-     معرفي افراد متخصص براي تدوين استاندارد هاي آموزشي ، آموزش ، آزمون و .....  به طرف اول در صورت لزوم جهت عضويت در كميته هاي تخصصي تدوين و بازنگري استانداردها

 ماده 7- تعهدات مشترك

1-    همكاري در نياز سنجي آموزشي و انجام مطالعات آينده پژوهشي مشاغل

2-     همكاري در برگزاري همايش ، كنفرانس ، سمينارهاي تخصصي

3-    
تدوين و بازنگري استاندارد آموزشي و شايستگي شغلي

4-     همكاري در نظارت بر اجراي تعهدات و ارائه گزارش

ماده 8- روش اجرایی

نمايندگان طرفين براساس نياز و پيشرفت قرارداد،جلسات مشترك داشته و برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم معمول دارندکلیه توافق های حاصل بین نمایندگان، صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهای ذی‌ربط قرار گرفته و نتیجه به طرف مقابل اعلام می‌شود.

ماده9- هماهنگی، نظارت و ارزیابی

کارگروه شهرستانی با ترکیب اعضای معرفی شده جهت بررسی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی و ارائه گزارش تشکیل می شود.

ماده 10- کمیسیون حل اختلاف

نماینده/ نمایندگان مرضی‌الطرفین جهت حل و فصل اختلافات احتمالی معرفی و در غیر اینصورت از طریق مراجع ذیصلاح موضوع بررسی می شود.

ماده 11- مدت : مدت قرارداد همکاری از زمان امضاء برای يك سال شمسي تعیین می‌شود، و با اعلام قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد. در صورت فسخ انجام تعهدات قبلی به عهده طرفین می‌باشد.

ماده 12- سايرموارد:

1-     سايرشرايط و مواردي كه دراين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به تفاهم نامه ها و قوانين جاري مملكتي بوده و براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

2-     تمامي ارتباط بين طرفين درچارچوب اين قرارداد بصورت مكتوب و با امضا مديركل آموزش فني و حرفه اي استان گيلان و مديرعامل صندوق صنايع دريايي كشور يا نمايندگان رسمي طرفين انجام خواهد شد.

3-     طرف اول نمي تواند تعهدات مندرج دراين قرارداد را كلا يا جزئا به غيرواگذار نمايند.

4-     پس از فسخ قرارداد يا انقضاي زمان آن، طرفين متعهد به انجام تعهدات ناتمام خود مي باشند.

5-    طرفين قرارداد تمامي تلاش خودرا جهت تحقق اين قرارداد به كار خواهند گرفت تا با همراهي نزديك و هم افزايي مستمر ،اقدام جهادي درتحقق عملي اقتصاد مقاومتي فراهم شود.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

برچسب ها : فنی و حرفه ای

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها