***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
تفاهمنامه همکاری فی مابین مرکز آموزش فنی و حرفه ای رودسر و ریاست صندوق کارآفرینی امید
زمان درج : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۱:۱۲ تعداد بازدید : 694 نسخه چاپی

تفاهمنامه همکاری فی مابین مرکز آموزش فنی و حرفه ای رودسر و ریاست صندوق کارآفرینی امید

به گزارش مرکز آموزش فنی و حرفه ای رودسر ، انعقاد تفاهمنامه همکاری فی مابین ریاست اداره فنی و حرفه ای و ریاست صندوق کارآفرینی امید در دفترریاست فنی و حرفه شهرستان رودسر در راستای رفع موانع و ارائه پیشنهادات کاربردی جهت برقراری دوره های مهارتی اشتغال زا ویژه متقاضیان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی برگزار گردید که دراین جلسه موارد ذیل مصوب گردید

1-مقرر گردید جهت پیشبرد اهداف مشخص دو مجموعه کارشناسی به عنوان رابط از سوی صندوق کارآفرینی امید شهرستان معرفی گردد.

2-مقرر گردید برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی هدف دار در 4 بخش شهرستان با دوره های آموزشی نیازسنجی شده در هر بخش از سوی صندوق کارافرینی امید شهرستان صورت پذیرفته و سپس اداره فنی و حرفه ای جهت برنامه ریزی آموزشی اقدام نماید.

3-مقرر گردید در اجرای طرح همیاران مهارتی روستای هدف ، از سوی دواداره مشخص شود و برنامه ریزی جهت حضور دو مجموعه صورت پذیرد.

4-مقرر گردید افراد واجد شرایط آموزش دیده جویای کار آفرینی و اشتغال زایی جهت دریافت تسهیلات اشتغال زا و پشتیبانی به صندوق کارآفرینی بصورت مکتوب معرفی گردند.

5-مقرر گردیدبرای افراد متقاضی وام اشتغال ،دوره آموزشی کارآفرینی  با معرفی از سوی صندوق کارآفرینی امید شهرستان توسط اداره فنی و حرفه ای صورت گیرد.

6-مقرر گردید تسهیلات پشتیبانی و کارآفرینی برای متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد براساس اعبارات از سوی صندوق کارآفرینی امید صورت پذیرد.

7-مقرر گردید در راستای دستور فرماندارمحترم ، کمیته کلنیک اشتغال زایی راه اندازی و موانع و مشکلات کارآفرینان بررسی و رفع گردد.

8- مقرر گردید در راستای دستور فرماندار محترم طرح     ( استاد شاگردی کارآموزی در محیط کار واقعی) با برنامه ریزی مدون در سال 97 اجرایی گردد.

برچسب ها : فنی و حرفه ای

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها