***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
فرم ثبت نام كارآفرينان جهت شركت در جشنواره مهارت آموختگان كارآفرين
زمان درج : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۰:۴۴ تعداد بازدید : 1772 نسخه چاپی

فرم ثبت نام كارآفرينان جهت شركت در جشنواره مهارت آموختگان كارآفرين

دستورالعمل برگزاری جشنواره مهارت آموختگان كارآفرين

مقدمه :

     نتایج مطالعات مختلف، نشان داده است که ویژگی‌های کارآفرینان اغلب اکتسابی است، نه وراثتی . از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی و دستیابی به مولفه های آن امری مهم در نظام آموزشی هر کشور، به منظور گسترش کارآفرینی در سطح جوامع،  به حساب می آید.

     پديده رشد و افزايش روز افزون جمعيت و محدود بودن تعداد فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي استخدامي و مزد بگيري، سبب شده كه موضوع بيكاري  به يكي از معضلات اقتصادي و اجتماعي مبدل گردد، به گونه‌اي كه ايجاد اشتغال براي جوانان به يكي از اولويت‌هاي برنامه ريزي بازار كار تبديل شده است.

      در فعالیت های مشاوره هدایت آموزشی شغلی حوزه معاونت آموزش درسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سياست‌هاي اشتغال بيشتر به فعاليت‌هاي كارآفرينانه و هدايت و حمايت از مهارت آموختگان كارآفرين معطوف شده است. بخشي از اين سياست‌ها به مجموعه اقدامات از جمله شناسائی و انتخاب مهارت آموختگان کارآفرین و ارائه الگوهای برتركارآفريني مهارت محور مربوط مي‌شود. به همين منظور با شناسايي مهارت آموختگان كارآفرين در رشته ها و حرفه های گوناگون در خوشه های  صنعت، خدمات ، كشاورزي ،  فرهنگ و هنر، و فناوری نوین در راستای معرفي الگوهاي برتر كارآفرين به جوانان جامعه اهتمام مي‌شود.

 

ماده 1- اهداف :

 با عنايت به اهداف راهبردي سندهاي فرابخشي كارآفريني و اشتغال، سازمان آموزش فنی و    حرفه ای کشور جشنواره مهارت آموختگان كارآفرين برتر را در دو مرحله استاني و کشوری با هدف شناسايي و معرفي الگوهاي كارآفريني مهارت محور به جامعه و استفاده از توانمندي آنان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به منظور ايجاد و توسعه فرهنگ مهارت آموزی و اشتغال در كشور برگزار مي‌نمايد. به طور كلي، اهداف برگزاري اين جشنواره را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

1- شناسايي و معرفي مهارت آموختگان كارآفرين به جامعه و استفاده از توانمندي آنان در جهت ارايه الگوهاي كارآفريني مهارت محور

2- ايجاد زمینه وتمهیدات اشتغال برای مهارت آموختگان آموزش فنی وحرفه ای از روش كارآفريني

3- ارتقا جايگاه رفيع مهارت آموختگان كارآفرين در جامعه

4- حمایت ، تشویق و ايجاد انگيزه در مهارت آموختگان براي راه اندازی كسب و كار جديد

5- فراهم نمودن بستر لازم برای شكوفايي استعدادها و ظرفيت‌هاي كارآفرينی و افزايش روحيه خودباوري در جوانان

6-هماهنگی و تبادل نظر با سایر نهادها و ارگانهای ذیربط در سطح استان­ها و در سطح ملی به منظور شناسایی هر چه بهتر و بیشتر کارآفرینان ونیز استفاده از حمایت های سازمان های مذکور

7-تشکیل بانک اطلاعات مهارت آموختگان کارآفرین

 

ماده 2 - معرفي جشنواره:

            جشنواره مهارت آموختگان كارآفرين در دو مرحله استاني و کشوری برگزار خواهد گرديد که هر مرحله دارای معیارها و شاخص های معین می باشد. در مرحله استانی كارآفرينان برتر در سطح استان هاي كشور شناسايي و معرفي خواهند شد و در مرحله کشوری ، از ميان برگزيدگان رتبه های اول تا پنجم جشنواره استانی به مرحله ملی راه می یابند و با به کارگيري معيارهاي مشخص که مورد تایید اعضای کارگروه تخصصی جشنواره باشد، مهارت آموختگان كارآفرين برتر در سطح کشور انتخاب خواهند شد.

تبصره: کلیه ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان­ها موظفند در خصوص برگزاری جشنواره استانی و ملی، همگام و هماهنگ با دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی اقدام و جشنواره استانی را در تاریخ تعیین شده برگزار نمایند.

 

ماده 3- شرایط شرکت کنندگان:

  مهارت آموخته کارآفرین فردی است که از مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، گواهینامه مهارت اخذ نموده و علاوه بر راه اندازی کسب و کار در زمینه مرتبط با عنوان گواهینامه اخذ شده، حداقل یک نفر را به استخدام درآورده باشد.

تبصره 1:  مقتضی است ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها در انتخاب افراد و بررسی امتیازات مهارت آموختگان کارآفرین،  جهت شناسایی موارد جدید، به موارد ذکر شده در نامه های شماره 10284/250/94 مورخ   2/4/94 و شماره 20163/250/94 مورخ 17/6/94 بپردازند. همچنین به بانک اطلاعات موجود در استان مربوط به فعالیت های صورت گرفته بر اساس نامه های مذکور مراجعه شده و موارد بر اساس شرایط فعلی کسب و کار این افراد به روزرسانی و سپس در رقابت شرکت داده شوند.

تبصره 2 : در کنار اطلاع رسانی گسترده، شایسته است ادارات کل از اطلاعات رهگیری مربوط به سال های 93 به بعد استفاده کنند.

 

ماده 4 - دامنه شمول:

- مهارت آموختگان مراکز آموزش دولتی و همچنین مهارت آموختگان آموزشگاه های فنی و     حرفه ای آزاد هريك از استانها که طی سال های 93، 94، 95 و نیمه اول 96 ، اقدام به راه اندازی کسب و کار نموده و شرایط ایشان مطابق با تعریف ارائه شده از کارآفرین در این دستورالعمل      می باشد، مجاز به شركت در جشنواره و تكميل فرم های مربوطه خواهند بود.

 

ماده 5- معيار ارزيابي                                                                                         

جزئیات شاخصها در پیوست شماره یک ارائه گردیده است.

 

ماده 6- ارکان جشنواره:

6-1- کارگروه ملی جشنواره:

     مشتمل بر معاون آموزش ، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی ، مدیر کل دفتر روابط عمومی، مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی ، مدیرکل دفتر فناوریهای آموزشی ‌و مدیر کل دفتر مرکزی حراست.

6-1-1-  وظايف کارگروه ملی جشنواره:

- تعيين و ابلاغ دستورالعمل برگزاري جشنواره 

- تعيين زمان و مكان برگزاري جشنواره

- تعيين اعضاي كارگروه تخصصی‌ ملی جشنواره

-تصمیم گیری و پیشنهاد تخصیص بودجه برای برگزاری جشنواره.

-تصمیم گیری در خصوص هدایا و جوایز جشنواره .

 

6-2-  کارگروه استانی جشنواره:

     مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان و معاونین اداره کل، رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان، کارشناس حوزه مشاوره وهدایت آموزش- شغلی ، مسئول آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، مسئول روابط عمومی ، مدیر حراست و رئیس مرکز منتخب مدیر کل استان.

 

6-2-1-  وظایف کارگروه استانی جشنواره:

-ابلاغ به موقع دستورالعمل برگزاری جشنواره و انجام فعالیت های قید شده در دستورالعمل در زمان مقرر

- نظارت و همکاری در اطلاع رسانی گسترده جهت حضور حداکثری مشمولین

- تعيين اعضاي كارگروه تخصصی‌ و اجرائی استانی جشنواره و نظارت بر فعالیت ایشان.

- بررسی  مدارک و مستندات و انجام بازدیدهای میدانی، راستی آزمایی اظهارات شرکت کنندگان و تکمیل و ارسال به موقع صورتجلسه معرفی نفرات برتر (پیوست 2) به ستاد (دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی)

تبصره: طی صورتجلسه مذکور مشخصات 5 نفر دارندگان بالاترین امتیاز در بین مهارت آموختگان کارآفرین استان، به انضمام جدول امتیازات مکتسبه (پیوست 1) برای هر یک از این افراد، ارسال می گردد .  

- نظارت بر برگزاری مراسم معرفی برگزیدگان.

6-2-2- کمیته اطلاع رسانی و بررسی مرکز:

     متناظر کارگروه استانی جشنواره در سطح مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، کمیته ای  تشکیل و مسئول انجام تمهیدات لازم جهت اطلاع رسانی گسترده جهت حضور حداکثری مشمولین، بررسی سوابق موضوع و اطلاعات رهگیری اشتغال مهارت آموختگان، گردآوری مدارک و مستندات و انجام بازدیدهای میدانی، راستی آزمایی اظهارات شرکت کنندگان و ارسال به موقع به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.

6-3-  كارگروه تخصصی‌:

     کارگروه تخصصی در سطح ملی و استانی تشکیل خواهد شد و اعضاي آن در سطح استان توسط کارگروه استانی جشنواره،  از ميان مربیان مسلط به حوزه كارآفريني و مهارتی، مشتمل بر مربیان دوره های KAB ، کارآفرینی، مربی مرتبط با رشته ی کارآفرین و نماینده صنف یا اتحادیه انتخاب می شوند و وظیفه بررسی و تأیید امتیاز شرکت کنندگان، و تکمیل صورتجلسه مربوطه را به عهده دارند.

6-4-  کار گروه اجرایی :

    این کارگروه انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و هماهنگی در برگزاری مراسم جشنواره به نحو مطلوب را بر عهده دارد و اعضاء آن توسط کارگروه استانی جشنواره تعیین می گردند . وظایف این کارگروه به شرح زیر است:

-اطلاع رسانی از طریق:  رادیو و تلویزیون ، جراید (محلی) و نشریات تخصصی و اینترنت

-تهیه تیزر، بیلبورد، پوستر، بنر

-تهیه و چاپ سربرگ، پوستر، بیلبورد، کارت دعوت ...

- انجام هماهنگی ها، فراهم نمودن  تمهیدات و مقدمات و برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان.

v   در کنار برگزاری مراسم آموزش هایی در قالب گذر مهارت، در ايام برگزاري جشنواره برپا خواهد گردید که به معرفي و عرضه دستاوردهاي کارآفرينان ماهر و ايجاد تعامل مابين ايشان و حاميان کارآفريني اختصاص مي‌يابد.

 

ماده 7-  زمان بندي اجراي جشنواره

- زمان بندي مراسم معرفي مهارت آموختگان كارآفرين برتر استاني:

از 16تیرماه لغایت اول مردادماه (همزمان با مراسم تقدیر از مربیان نمونه استان)

- زمانبندي معرفي كارآفرينان برتر کشوری:

طي مراسم گراميداشت روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای(6 مرداد)

موضوع

امتياز حداكثر(100)

اشتغال زایی

30

منطقه جغرافیایی

20

عوامل آموزشی

20

توسعه کسب و کار

15

عوامل ویژه

8

افتخارات

7برچسب ها : فني و حرفه اي

فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
آموزش مهارتی در حوزه گردشگری
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شوراهای فرهنگی ومذهبی